ELEKTROINSTALACE - František Křenek, Hrachovec 214, Valašské Meziříčí  

Provádíme tyto revize:

  • výchozí a pravidelné revize elektrické instalace (zdravotní techniky, elektrické instalace v normálním i ve výbušném prostředí),
  • výchozí a pravidelné revize hromosvodního zařízení,
  • revize přenosného ručního nářadí,
  • revize spotřebičů a prodlužovacích šňůr,
  • revize pracovních strojů,
  • revize veřejného osvětlení (V.O.),
vše v souladu s platnými ČSN, měřící přístroje pravidelně kalibrovány.

Dále vyhotovujeme:

  • protokoly prostředí "Prostory podle působení vnějších vlivů (dle ČSN 332000-3 čl. 320 .N3)",
  • zakreslení elektrické instalace a hromosvodního zařízení do výkresové dokumentace nebo schématické zakreslení dokumentace – dle skutečného stavu provedení,
  • fotografická dokumentace (hrubé elektrické instalace), pro usnadnění následné montáže například elektrických radiátorů, skříněk, věšení obrázků, aj.

Měřící přístroje používané při revizích:

Zkušební přístroj pro revize elektrických předmětů Metra Blansko PU 184
Klešťový měřící přístroj Hung Chang 640 AB
Přístroj pro měření izolačního odporu Metra Blansko PU 182.1
Přístroj pro revizi elektrických sítí ILLKO Blansko Zerotest 46
Měřící zařízení pro revizi elektrických sítí Gossen-Metrawatt GmbH Profitest 0100W
Přístroj pro měření malých odporů ILLKO Blansko DigiOhm 20L
Přístroj pro revizi elektrických sítí ILLKO Blansko Zerotest 46
Klešťový ampérvoltmetr Metra Blansko PK 110
Klešťový měřící přístroj Metra Blansko PK 391
Přístroj pro revize zdravotnických elektrických přístrojů ILLKO Blansko Meditest 50